תקנון האתר

מבוא

השימוש באתר:

אתר www.efrat-shapira.com מקבלת בברכה את הגולשים והמשתמשים באתר, במוצרי ושירותי החברה. השימוש באתר יהיה כפוף לתנאים המפורטים להלן ומהווים הסכם מפורש מצד המשתמש לתנאים אלו.

אחריות בגין שימוש ופעילות באתר ובתכניו:

  • החברה אינה אחראיות על כל פעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי מי מהגולשים באתר או בתכניו בגין גורם שאינו קשור ואינו בשליטה המלאה של החברה.
  • החברה המפעילה את האתר וזו המיוצגת בו יעשו את מאמציהן לשמור על תקנון ותקינות הפעילות באתר אולם לא יישאו באחראיות עבור תקלות חומרה, קווי תקשורת, תקלות תוכנה וכן תקלות אחרות הקשורות לשיבושים בקווי האינטרנט והתקשורת או לגורם צד ג' אחר.

תכנים וזכויות יוצרים:

זכויות היוצרים בעבור יישומים, קבצים, טקסטים, קוד מחשב ולעתים גם חלקי עיצוב ותוכנה או חומרה אחרת הכלולה באתר – יהיו של החברה בלבד ו/או ספק מטעמה, ו/או שותפים עסקיים, לפני העניין. חל איסור להעתיק, להפיץ, לתרגם או למסור את התכנים לגורם צד שלישי בלא הסכמה מפורשת של החברה בכתב ומראש.

סימנים מסחריים:

שם המתחם של האתר, שם החברה, לוגו וסימנים מסחריים אחרים, בין אם שרשומים ובין אם שלא רשומים, יהיו קניינה הבלעדי של החברה.

אבטחת מידע ופרטיות:

החברה עושה שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, בידע ובניסיון שלה על מנת לנקוט מגוון אמצעי זהירות באתר, ככל האפשר, על סודיות המידע שנמסר על ידי הגולשים באתר. במקרים שונים בהם ידע של החברה אינה משגת או במקרים שאינם בשליטת החברה, וכן בשל אירועים של כוח עליון, לא תהיה החברה אחראיות לכל סוג נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם לגולש או למי מטעמו. אם המידע יאבד, יגיע לגורם עוין או יעשה בו שימוש ללא הרשאה. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי הגולשים הרשומים באתר אלא לצרכי האתר והחברה בלבד.

שירות לקוחות:

בכל שאלה, טענה או בירור כלשהו, אנא פנו אל נציגנו באמצעות האתר, הטלפון או הוואטסאפ המצוינים באתר כדי שנוכל לבדוק את הנושא לגופו.

דין וסמכויות שיפוט:

אכיפת התקנון ו/או כל פעולה הנובעים ממנו יהיו בהתאם לדין הישראלי בלבד ויידון בסמכויות השיפוט המוכרות באחת מערי תל-אביב יפו, חיפה וירושלים.

מסמך זה לא נכתב על ידי עורך דין ולא חלה כאן אחריות משפטית.

תקנון אתר

מבוא

השימוש באתר:

אתר www.efrat-shapira.com מקבלת בברכה את הגולשים והמשתמשים באתר, במוצרי ושירותי החברה. השימוש באתר יהיה כפוף לתנאים המפורטים להלן ומהווים הסכם מפורש מצד המשתמש לתנאים אלו.

אחריות בגין שימוש ופעילות באתר ובתכניו:

  • החברה אינה אחראיות על כל פעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי מי מהגולשים באתר או בתכניו בגין גורם שאינו קשור ואינו בשליטה המלאה של החברה.
  • החברה המפעילה את האתר וזו המיוצגת בו יעשו את מאמציהן לשמור על תקנון ותקינות הפעילות באתר אולם לא יישאו באחראיות עבור תקלות חומרה, קווי תקשורת, תקלות תוכנה וכן תקלות אחרות הקשורות לשיבושים בקווי האינטרנט והתקשורת או לגורם צד ג' אחר.

תכנים וזכויות יוצרים:

זכויות היוצרים בעבור יישומים, קבצים, טקסטים, קוד מחשב ולעתים גם חלקי עיצוב ותוכנה או חומרה אחרת הכלולה באתר – יהיו של החברה בלבד ו/או ספק מטעמה, ו/או שותפים עסקיים, לפני העניין. חל איסור להעתיק, להפיץ, לתרגם או למסור את התכנים לגורם צד שלישי בלא הסכמה מפורשת של החברה בכתב ומראש.

סימנים מסחריים:

שם המתחם של האתר, שם החברה, לוגו וסימנים מסחריים אחרים, בין אם שרשומים ובין אם שלא רשומים, יהיו קניינה הבלעדי של החברה.

אבטחת מידע ופרטיות:

החברה עושה שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, בידע ובניסיון שלה על מנת לנקוט מגוון אמצעי זהירות באתר, ככל האפשר, על סודיות המידע שנמסר על ידי הגולשים באתר. במקרים שונים בהם ידע של החברה אינה משגת או במקרים שאינם בשליטת החברה, וכן בשל אירועים של כוח עליון, לא תהיה החברה אחראיות לכל סוג נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם לגולש או למי מטעמו. אם המידע יאבד, יגיע לגורם עוין או יעשה בו שימוש ללא הרשאה. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי הגולשים הרשומים באתר אלא לצרכי האתר והחברה בלבד.

שירות לקוחות:

בכל שאלה, טענה או בירור כלשהו, אנא פנו אל נציגנו באמצעות האתר, הטלפון או הוואטסאפ המצוינים באתר כדי שנוכל לבדוק את הנושא לגופו.

דין וסמכויות שיפוט:

אכיפת התקנון ו/או כל פעולה הנובעים ממנו יהיו בהתאם לדין הישראלי בלבד ויידון בסמכויות השיפוט המוכרות באחת מערי תל-אביב יפו, חיפה וירושלים.

מסמך זה לא נכתב על ידי עורך דין ולא חלה כאן אחריות משפטית.